Poslovna jedinica Špedicija se bavi uslugama zastupanja i posredovanja kod carinskih organa, prilikom uvoza, izvoza ili nekih drugih procedura vezanih za vanjsko-trgovinski promet.

Naši zaposlenici mogu Vam pomoći da kvalitetno i brzo riješite sve carinske formalnosti za Vaše pošiljke, a također, u suradnji sa našim drugim sektorima, i u odabiru najpovoljnih rješenja za izbor i organizaciju transporta, skladištenje, pakiranje, pretovari/prenapućenja, te osiguranje robe i druge usluge u svezi transporta.

Transkop je putem p.j.Špedicija nosilac povlaštenih procedura kod BiH-UINO, te ovlašteni nosilac i korisnik državnog žiga Bosne i Hercegovine.